• 1

  dxy_acunro44 2 6

 • 2

  dxy_46ljjgsq 3 6

 • 3

  deertown 3 8

 • 4

  xuiqn191213 4 8

 • 5

  xbb99567 4 10

 • 6

  dxy_8qa21f62 4 14

 • 7

  dxy_v9u7z1x8 5 6

 • 8

  浅逸 5 8

 • 9

  dxy_edq8s5fe 5 8

 • 10

  dxy_e8upjvmw 5 8

 • 11

  dxy_wzbtksy0 5 10

 • 12

  dxy_6yn7whz3 5 10

 • 13

  benxingnanyi 5 10

 • 14

  shy111111 5 12

 • 15

  秋浅谜 5 12

 • 16

  dxy_nmxmfjf5 5 12

 • 17

  dxy_zxrh7eb4 5 14

 • 18

  dxy_pablbv07 5 14

 • 19

  hzhousan 5 14

 • 20

  dxy_3y37kfu6 5 14

 • 21

  dxy_7trith24 5 14

 • 22

  dxy_auayhym6 6 8

 • 23

  治治33 6 10

 • 24

  dxy_0em4kk34 6 12

 • 25

  dxy_o2fexm4q 6 14

 • 26

  dxy_gixprffr 6 14

 • 27

  库马西 6 16

 • 28

  dxy_htkqfhr9 6 16

 • 29

  地狱不等于天堂 7 6

 • 30

  dxy_rchden10 7 14

奖品说明:2016.12.19-2017.1.6 23:59 期间,排行榜会实时变动,前 30 名中奖用户名单请以 2017 年 1 月 6 日 24:00 为准,请填写正确的收件地址,如前 30 名的中奖用户没有填写个人信息,我们将视为放弃礼品,名单会继续顺延至下一位用户。在活动结束后我们会尽快寄出礼物,如有问题,请随时联系我们,电话:0571-26891282,邮箱:caoxp@dxyer.com。

关于我们

美国 RAININ 公司 (Rainin Instrument, LLC) 成立于 1963 年,是梅特勒-托利多集团的子公司。RAININ 集研发,生产和销售于一体,是全球移液器、吸头制造业和服务的领导者,公司致力于移液器的技术的改革创新,在美国仍至全球拥有 50 多项专利技术,也是制药、生物技术和科学研究市场领先的供应商。